Casa América

Mural realizado en Casa América, Madrid, con motivo del evento “America Late”
Inspirado en “Mujeres”, libro de Eduardo Galeano